Informare

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

  • Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice PRIME LED SOLUTIONS SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.
  • Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în scopul colectării datelor şi anume: gestiune economico-financiara si administrative, precum si reclamă, marketing şi publicitate, în vederea efectuării de comunicări comerciale viitoare cu privire la oferte speciale, campanii sau promoţii prin e-mail sau sms.
  • Aveţi dreptul să furnizaţi sau să nu furnizaţi, datele dumneavoastră personale, folosind urmatoarea formulare:

Doriti sa primiti informatii despre oferte, produse, servicii, promotii, evenimente, etc. oferite de catre PRIME LED SOLUTIONS?  ◊DA  ◊NU

  Aceste informaţii înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi comunicate numai     următorilor destinatari: persoana vizată.

  • Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de informare, de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*.
  • Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa: 
  • De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. De asemenea vă puteţi adresa gratuit printr-o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa PRIME LED SOLUTIONS SRL pentru a vi se confirma dacă datele personale ale dumneavoastră sunt sau nu prelucrate.
  • Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţie: *orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

www.price.ro - your shopping expert