POLITICA DE RETUR

POLITICA DE RETUR
RETRAGEREA DIN CONTRACTUL LA DISTANTA
 
 1. Prevederi Generale
 2. Renuntarea la cumparare prin rezilierea  contractului se poate face in termen de 14 zile lucratoare de la primirea produsului, si este aplicabila doar consumatorilor clienti persoane fizice care au achizitionat produsul la distanta respectand conditiile OG 34/2014.
 3. Pentru a anula achizitionarea produselor trebuie sa comunicati comerciantului decizia dumneavoastra prin adaugarea unei declaratii scrise in coletul in care urmeaza a expedia produsele prin posta si prin e-mail, precizand motivul returnarii produselor.
 4. Se incheie contractul de vanzare-cumparare in momentul emiterii facturii fiscale si nu la plasarea comenzii. Produsele returnate trebuie sa fie in aceeasi stare in care au fost livrate in ambalajul original cu toate accesoriile si documentele care l-au insotit. Cheltuielile directe de returnare a produselor vor fi suportate de catre client, iar rambursarea contravalorii acestora se va face in cel mult 14 de zile de la data returnarii si numai prin transfer bancar.
 5. Pe fiecare pagină de Produs există informația privind posibilitatea ca acesta să fie returnat de către Client/Utilizator. Produsele ce constituie un set trebuie returnate ca set.
 
Obligatiile Clientului/Utilizatorului:
 1. Clientul/Utilizatorul trebuie sa formuleze o cerere scrisa de returnare a produselor pe care sa o trimita prin e-mail catre firma de la care a achizitionat produsele. O copie a acestei notificari (ce poate fi si tiparita de catre consumator din emailul trimis / redactata de mana), trebuie semnata si atasata obligatoriu produselor ce urmeaza a fi returnate. Acest document trebuie atasat la produsele returnate astfel incat el sa fie vizibil fara a desface ambalajele produselor.
 2. Cererea de returnare a produselor trebuie sa contina :
  • Datele clientului/utilizatorului ( nume, prenume, adresa, numar de telefon, e-mail);
  • Datele facturii ( numar factura, data );
  • Starea produselor;
  • Motivul returnarii produselor;
  • Data;
  • Semnatura .
 3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a primi produsele doar corect ambalate în colete, cu formularul de returnare semnat si atasat, la adresa sa din din Splaiul Unirii nr. 313, ICPE, corp MD5, Parter, Sector 3, Bucuresti. Nu ridicam coletele expediate pe alta adresa și nici coletele de la oficiile poștale. 
 1. În orice situație de returnare a Produselor, acestea trebuie sa fie în aceeași stare în care au fost trimise Clientului/Utilizatorului, împreună cu toate accesoriile şi documentele care au însoțit Produsul respectiv (i.e. factură, certificat de garanție, cabluri de alimentare, etichete de sigilii intacte, etc.).
 2. Produsele trebuie să fie returnate în aceeași condiție în care au fost primite de către Client/Utilizator și anume fără defecte. În cazul în care Clientul/Utilizatorul a achiziționat mai multe produse de același fel și optează pentru a le returna pe toate, doar unul din Produse poate fi desigilat.
 3. Coletele ce respecta aceste conditii de returnare vor fi desfacute si fotografiate pentru a consemna starea la receptie a produselor din interior. Orice inadvertenta intre starea declarata de consumator la completarea formularului de returnare si receptia propriu-zisa a produselor de catre personalul nostru specializat, va conduce la respingerea returului produselor, clientul fiind raspunzator de transportul acestor produse.
 4. Vânzătorul nu acceptă retururi cu privire la Produse care prezintă cel puțin una din următoarele caracteristici:
  1. au fost efectuate intervenții neautorizate asupra Produsului;
  2. au ambalajul deteriorat sau incomplet;
  3. au urme de uzură sau folosire excesivă;
  4. au zgârieturi, ciobituri, lovituri sau semne de expunere la șocuri mecanice/electrice;
  5. nu au toate accesoriile primite în pachetul în care au fost livrate;
  6. Produsul a făcut parte dintr-o comandă specială (comanda specială este aceea care vizează un produs care nu face parte din stocul uzual al Furnizorului, dar care poate fi livrat pe baza unei comenzi ferme și a plății unui avans din partea Clientului/Utilizatorul;
  7. In funție de tipul produsului, acesta este incadrat la una din excepțiile legale de la retragere astfel cum sunt indicate la art. 16 din OG 34/2014.
 5. Vânzătorul va accepta ca retur produsele care:
  a)  sunt în ambalajul original (nedesfacut) şi nu sunt deteriorate si nici nu prezinta semne de uzură, respectiv în starea în care au fost livrate Clientului;
  b)  nu sunt in ambalajul original (in aceasta categorie sunt incluse si produsele care sunt returnate în ambalajul original, dar acesta este deschis) şi prezintă doar semne în urma manevrării, necesare pentru a stabili natura, caracteristicile şi funcţionalitatea produselor atunci când acestea au fost despachetate şi asamblate. Clientul are astfel posibilitatea de a vedea şi testa bunurile acasă, fără a le folosi.
 
Excepţii de la dreptul de retragere din Contractul la Distanţă
 1. Consumatorul nu îşi poate exercita dreptul de retragere pentru furnizarea de Produse care nu pot fi returnate fiind exceptate de la dreptul de retragere din contractul la distanţă, astfel cum sunt incadrate intr-una dintre excepțiile prevăzute la art. 16 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative:
  1. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către vânzător;
  2. furnizarea de produse şi/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
  3. furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de cumpărător sau personalizate în mod clar;
  4. furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
  5. furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de cumpărător;
  6. furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
  7. furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii contractului, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 (treizeci) de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care Vânzătorul nu le poate controla;
  8. contractele în cazul cărora clientul a solicitat în mod special vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de cumpărător sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;
  9. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
  10. furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;
  11. furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.
 
Vânzătorul nu va rambursa contravaloarea următoarelor produse:
 • Becuri - sunt considerate produse susceptibe a se deteriora rapid, astfel incat acestea nu vot putea fi rambursate avand in vedere dispozitiile art. 16 lit. d) din Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii;
 • Produsul a făcut parte dintr-o comandă specială - comanda specială este aceea care vizează un produs care nu face parte din stocul uzual al Vânzătorului, dar care poate fi livrat pe baza unei comenzi ferme și a plății unui avans din partea Clientului/Utilizatorul; de asemenea comandă specială este considerată și situați produselor comercializate de Vânzător și care au fost realizate conform specificaţiilor clientului
www.price.ro - your shopping expert